Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej składa serdeczne podziękowanie

Zarządowi i Pracownikom  Empire Pharma Sp. z o.o

Przekazujemy serdeczne podziękowania i słowa uznania oraz ogromny szacunek, za bezinteresowną pomoc i trud
włożony w służbę drugiemu człowiekowi.
Życzymy nieustającej siły w dalszym działaniu dla dobra innych.

Hospicjum domowe (NZOZ)

Od ponad 20 lat opiekujemy się pacjentami nieuleczalnie chorymi oraz wymagającymi opieki długoterminowej. Posiadamy doświadczoną kadrę pielęgniarską, lekarską, psychologiczną
i fizjoterapeutyczną.

Do objęcia opieką potrzebne jest skierowanie do hospicjum domowego wydane przez lekarza mającego umowę z NFZ z podaniem rozpoznania oraz ICD-10 spośród następujących:
C00-D48        Nowotwór złośliwy lub nowotwór o niepewnym rozpoznaniu
B20-B24         Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
G09                 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13        Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (stwardnienie boczne zanikowe)
G35                Stwardnienie rozsiane
I42-I43           Kardiomiopatia
J96                  Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89                 Owrzodzenie odleżynowe (odleżyny III stopnia)

Oprócz skierowania prosimy przynieść kserokopie dokumentacji medycznej (ostatnia karta wypisowa, ostatnie wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, zalecenia itp.).

Pacjentów obejmujemy opieką na bieżąco. Zgłoszenia przyjmujemy w naszych placówkach w godzinach pracy lub po umówieniu się telefonicznym.


 

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie

"szukam pomocy i potwierdzenia, że wszystko będzie dobrze, że każdy dzień będę witać bez obaw..."   W ramach ubezpieczenia NFZ udzielamy świadczeń w zakresie: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum domowe. Pielęgniarska Opieka...

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Zielonce

W ramach ubezpieczenia NFZ udzielamy świadczeń w zakresie hospicjum domowego.Zespół hospicyjny to: pielęgniarka,  lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, osoba duchowna.Chorym w hospicjum domowym umożliwiamy bezpłatne wypożyczenie sprzętu i aparatury medycznej....

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Wieliszewie

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa to opieka nad przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, a ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej...

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Józefowie

Hospicjum domowe prowadzi opiekę lekarsko-pielęgniarską dla osób w terminalnej fazie choroby. Do przyjęcia do opieki wymagane jest skierowanie lekarskie (lekarz POZ lub onkolog) W ramach kontraktu z NFZ pomoc udzielana jest nieodpłatnie. ul. Piotra Skargi 24  (wejście...

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

  •  Nasz Facebook
  •  Pierogarnia
  •  Youtube

Konto podstawowe:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

Konto „Dar Serca”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

Konto programu „Skrzydła”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
 
 
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”