„szukam pomocy i potwierdzenia,
że wszystko będzie dobrze,
że każdy dzień będę witać bez obaw…”

 

W ramach ubezpieczenia NFZ udzielamy świadczeń w zakresie:
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa,
Poradnia Medycyny Paliatywnej,
Hospicjum domowe.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa – jest to opieka nad przewlekle i somatycznie chorymi, którzy są niezdolni do samoopieki i samopielęgnacji, którzy nie wymagają hospitalizacji ale ze względu na istniejące problemy zdrowotne wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej udzielanej w warunkach domowych.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia opieka pielęgniarska udzielana jest bezpłatnie na podstawie skierowania lekarskiego i skali Barthel w której ocena punktowa musi się mieścić w przedziale od 0 – 40 pkt.

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia opieka pielęgniarska udzielana jest bezpłatnie, na podstawie skierowania lekarskiego.

W celu przyjęcia pacjenta do opieki należy dostarczyć do placówki:
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

 

 ul. Śnieżna 3, 03-751 Warszawa
tel. 608 608 484, 600 345 254
nzoz.warszawa@caritas.pl
 Zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 9:00-11:00

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”