Czerwony Placowki Wychowawcze

Placówki wychowawcze

Placówki wychowawcze

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oferuje profesjonalną pomoc dzieciom i młodzieży oraz całym rodzinom, poprzez różnorodne placówki wychowawcze. Prowadzimy m.in. Punkt Przedszkolny, Świetlicę Środowiskową oraz Profilaktyczno-Opiekuńczą, Dom Samopomocy oraz Specjalny Ośrodek Wychowawczy. Potrzebujący mogą również skorzystać z naszego Centrum Pomocy Rodzinie. Swoją działalność realizujemy nie tylko na terenie Warszawy, ale również w wielu innych pobliskich miejscowościach. Dzięki temu możemy podejmować szereg działań wychodzących naprzeciw potrzebom lokalnych społeczności, rozwiązywać istniejące problemy i zapobiegać nowym. Szczegóły poniżej.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach, jest placówką pobytu dziennego, przewidzianej dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Realizuje zadania w oparciu o Ustawę „Za...

Świetlica Profilaktyczno-Opiekuńcza w Otwocku

W Świetlicy Profilaktyczno – Opiekuńczej Caritas DWP w Otwocku Świdrze podejmowane są działania wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz służące zapobieganiu istniejącym problemom. Nasi podopieczni to dzieci w wieku 6-14 lat, dlatego celem jest:-...

Punkt przedszkolny w Otwocku

Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Serduszka” Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej w Otwocku rozpoczął swoją działalność w marcu 2013 roku. Placówka jest wpisana na listę placówek niepublicznych w mieście Otwocku. Nasze małe przedszkole zostało wyposażone dzięki...

Klub Podwórkowy

Klub PodwórkowyAdres:Aleja Stanów Zjednoczonych 5504-028 Warszawa (Praga-Południe)telefon:  605 820 429;     e-mail: klub.podworkowy@caritas.pl Projekt „KLUB PODWÓRKOWY” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy....

Klub Alternatywny

Klub Alternatywny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej działa na rzecz dzieci i młodzieży. Główną misją jest wsparcie praskich rodzin w procesie edukacji i wychowania dzieci w wieku od 7. do 18. roku życia. Prowadzone są także zajęcia dla seniorów   W świetlicy ...

Saskie Centrum Rodziny

Saskie Centrum Rodziny, to jedna z wielu placówek Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej, która od 2010 roku dzięki dofinansowaniu Miasta Stołecznego Warszawy realizuje projekt „W rodzinie siła”. Jego zadaniem jest organizowanie różnorodnych form wsparcia dla rodzin,...

Specjalny Ośrodek Wychowawczy

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej jest placówką katolicką, niepubliczną przeznaczoną dla dziewcząt z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z lekkim oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności intelektualnej – sprawnych...

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”