Nasi Partnerzy

Nasi Darczyńcy

Działalność Caritas możliwa jest w przeważającej mierze dzięki darom i ofiarom składanym przez ludzi dobrej woli – osoby, które dzieląc się swoim wdowim groszem, „idą przez życie innym dobrze czyniąc”.

W intencji darczyńców, w każdą ostatnią sobotę miesiąca, w kaplicy Caritas przy ul. Kawęczyńskiej 49 o godz. 8:00 sprawowana jest Msza Święta. W sposób szczególny chcemy podziękować firmom, dzięki których systematycznej pomocy możemy realizować nasze zadania:

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa

NIP 113 10 79 818 REGON: 040013098  KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76,  fax:  +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

Konto podstawowe:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023

Konto „Dar Serca”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664

Konto programu „Skrzydła”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439

Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”