Kolonie z Caritas 2018 | Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Kolonie organizowane przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w 2018 roku

Niebawem rozpoczną się kolonie w:

Krynica Morska

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Piękna Góra

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Cyhrla

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Okuninka

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Krynica Morska

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Bocheniec

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Kacmin

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Cyrhla

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Krynica Morska

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Kruklanki

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Bocheniec

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Kacwin

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Cyrchla

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Krynica Morska

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds

Czarny Dunajec

Days

:

Hours

:

Minutes

:

Seconds


Kolonie z Caritas DWP w 2018 roku

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej organizuje kolonie letnie, na których będzie realizowany program kolonijny 2018 pt.: “Święty Stanisław Kostka oraz Wielcy Polacy w drodze do niepodległej”. Celem realizacji programu kolonijnego jest wypracowanie u dziecka kształtowania postawy odpowiedzialności za podjęte działania, budzenie postawy poszanowania innych ludzi. Kształtowanie u dzieci umiejętności wytrwałego dążenia do celu, a także poznanie postaci św. Stanisława Kostki. Poszerzenie wiedzy u dzieci z zakresu historii Polski oraz przybliżenie postaci, które odegrały ważną rolę w odzyskiwaniu niepodległości (Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Stefan Grot-Rowecki). Kształtowanie u dzieci umiejętności skutecznego porozumiewania się, wyrażania uczuć, rozwiązywania problemów i współpracy w grupie, kształtowanie empatii jako umiejętności pozwalającej na lepsze zrozumienie siebie i innych. Cele szczegółowe programu, które będą realizowane podczas kolonii, pozwolą dzieciom na poszerzenie swojej samodzielności poprzez poznanie zasad dbania o porządek, higienę osobistą, prowadzenie zdrowego stylu życia, zachęcenie do świadomego wyboru ról życiowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, poszerzenie horyzontów kolonisty podczas spędzania czasu wolnego (edukacja turystyczna, poznawanie zasad gier sportowych) oraz kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji poprzez dbałość o język ojczysty, formowanie postaw patriotycznych (cech charakteru takich jak: odpowiedzialność, wierność, gościnność, poświęcenie, odwaga), budzenie szacunku dla symboli narodowych, więzi emocjonalnej z krajem ojczystym, jego kulturą, przyrodą, historią i wartościami. Każdy dzień kolonijny będzie realizowany pod wybranym hasłem przewodnim, w trakcie dnia dzieci będą miały możliwość realizowania poszczególnych zagadnień związanych z tematem przewodnim, np.: w trakcie pogodnego wieczoru będą prezentowały własne dokonania, efekty pracy grupowej. Nazwy poszczególnych dni: 1.ROZPOCZYNAMY PRZYGODĘ: Przyjazd do miejsca wypoczynku, zakwaterowanie w ośrodku, zapoznanie się z regulaminami oraz ustalenie zasad i norm grupowych, gry i zabawy integracyjne, spacer po okolicy...