Rodzinna Kepa

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej organizuje kolonie letnie, na których będzie realizowany program kolonijny 2018 pt.: „Święty Stanisław Kostka oraz Wielcy Polacy w drodze do niepodległej”. Celem realizacji programu kolonijnego jest wypracowanie u dziecka kształtowania postawy odpowiedzialności za podjęte działania, budzenie postawy poszanowania innych ludzi. Kształtowanie u dzieci umiejętności wytrwałego dążenia do celu, a także poznanie postaci św. Stanisława Kostki. Poszerzenie wiedzy u dzieci z zakresu historii Polski oraz przybliżenie postaci, które odegrały ważną rolę w odzyskiwaniu niepodległości (Józef Piłsudski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Paderewski, Roman Dmowski, Stefan Grot-Rowecki). Kształtowanie u dzieci umiejętności skutecznego porozumiewania się, wyrażania uczuć, rozwiązywania problemów i współpracy w grupie, kształtowanie empatii jako umiejętności pozwalającej na lepsze zrozumienie siebie i innych. Cele szczegółowe programu, które będą realizowane podczas kolonii, pozwolą dzieciom na poszerzenie swojej samodzielności poprzez poznanie zasad dbania o porządek, higienę osobistą, prowadzenie zdrowego stylu życia, zachęcenie do świadomego wyboru ról życiowych, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, poszerzenie horyzontów kolonisty podczas spędzania czasu wolnego (edukacja turystyczna, poznawanie zasad gier sportowych) oraz kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji poprzez dbałość o język ojczysty, formowanie postaw patriotycznych (cech charakteru takich jak: odpowiedzialność, wierność, gościnność, poświęcenie, odwaga), budzenie szacunku dla symboli narodowych, więzi emocjonalnej z krajem ojczystym, jego kulturą, przyrodą, historią i wartościami. Każdy dzień kolonijny będzie realizowany pod wybranym hasłem przewodnim, w trakcie dnia dzieci będą miały możliwość realizowania poszczególnych zagadnień związanych z tematem przewodnim, np.: w trakcie pogodnego wieczoru będą prezentowały własne dokonania, efekty pracy grupowej.

Nazwy poszczególnych dni:
1.ROZPOCZYNAMY PRZYGODĘ: Przyjazd do miejsca wypoczynku, zakwaterowanie w ośrodku, zapoznanie się z regulaminami oraz ustalenie zasad i norm grupowych, gry i zabawy integracyjne, spacer po okolicy
2.WYPRAWA POSZUKIWACZA: Zapoznanie z topografią terenu, sporządzenie mapy okolicy ze szczegółowym uwzględnieniem miejsc interesujących, wycieczka po okolicy
3. POZNAJEMY HISTORIĘ: Rozmowa na temat obchodzonej w tym roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na podstawie filmu pt.: „11 listopada-Święto Niepodległości”, praca w grupach: rozwiązywanie quizu i zadania na spostrzegawczość, wykonanie plakatu okolicznościowego w grupach
4. DOBRY KOLEGA, DOBRA KOLEŻANKA: Zabawa przeprowadzona w grupach (polega na przygotowaniu na karteczkach nazwisk wszystkich członków grupy łącznie z wychowawcą i rozlosowaniu ich). Kto kogo wylosował musi pozostać tajemnicą, jeśli ktoś wylosował siebie może wymienić karteczkę. Każdy zostaje cichym przyjacielem osoby z karteczki i troszczy się o nią przez cały dzień. Musi to robić w taki sposób, by nikt się tego nie domyślił. Jedynym ograniczeniem jest zakaz kupowana jakichkolwiek prezentów, można je dawać, ale trzeba wykonać osobiście. Zabawę można przedłużyć na dalsze dni kolonii
5. POZNAJEMY PRZYRODĘ: Spacer po okolicy, rozpoznawanie zwierząt, które zamieszkują okoliczne tereny na podstawie broszur, szukanie roślin, liści drzew i wykonanie płaskich lub przestrzennych kompozycji roślinnych
6. POSZUKIWACZ SKARBÓW: Cały dzień poświęcony jest poszukiwaniu skarbów, każdy uczestnik kolonii powinien znaleźć jakąś interesującą, rzecz (może to być kamień, muszla, roślina itp.) w grupie decydują, co jest najciekawszym znaleziskiem i układają historię tego przedmiotu.
7.AD MAIORA NATUS SUM: Oglądanie filmu pt.: „Stanisław Kostka-inspiracje”, rozmowa na temat filmu, zwrócenie uwagi na pojawiające się w filmie słowa: „wiedza, wyzwanie, wiara, wytrwałość”, które wyznaczyły drogę życia świętego, przygotowanie gry terenowej o św. Stanisławie Kostce, przygotowanie inscenizacji przez chętne dzieci na podstawie opowiadania, konkurs plastyczny: „Historia Stanisława Kostki w formie komiksu”
8.KRAJOZNAWCA: Tego dnia odbywa się całodniowa wycieczka w interesujące miejsca. Zadanie polega na zapamiętaniu jak największej liczby podawanych informacji, wieczorem odbędzie się konkurs sprawdzający zebrane informacje
9.UWIERZ W SIEBIE: Dzień wiary w siebie i swoje umiejętności, będzie odbywał się przez cały czas kolonii. Na koniec dnia, w każdej grupie odbędzie się podsumowanie dnia, podczas którego każde dziecko i wychowawca będą mieli okazję powiedzieć, co udało im się osiągnąć danego dnia. Każde uświadomienie sobie, że nie jestem taki zły jak mi się wydawało wcześniej i mam duże umiejętności oraz wyciągnięcie wniosków na swój temat i swojego zachowania z każdego dnia zostanie nagrodzone uśmiechniętą buźką lub plusem. O ilości punktów będzie decydowała cała grupa. Pod koniec kolonii zostaną nagrodzone osoby, które przez ten czas nazbierały najwięcej uśmiechów i buziek. Nagrody nie będą rzeczowe, ale w postaci niematerialnej np.: pochwała na forum całej kolonii, list do rodziców, do szkoły, dodatkowe atrakcje na kolonii itp.
10.CHRZEST NA KOLONISTĘ: Tego dnia odbędzie się chrzest kolonijny osób będących na koloniach. Przygotować go można w  konwencji artystycznej. Wychowawcy i starsze grupy przygotowują zadania, które muszą wykonać kandydaci na prawdziwych kolonistów. Na koniec odbywa się pasowanie i wręczenie dyplomów, podsumowaniem dnia jest bal przebierańców
11.OLIMPIADA KOLONIJNA: W tym dniu przeprowadzona zostaje olimpiada kolonijna, konkurencje indywidualne i gry zespołowe. Zabawy zostaną tak dobrane, by każde dziecko miało okazję doświadczyć sukcesu. Wśród zabaw będą: zabawy ruchowe, logiczne,  na czas, na współpracę, itp.
12.POKAZ TALENTÓW: Będzie to dzień poświęcony prezentacji poszczególnych grup artystycznych i tego, co dzieci wypracują podczas zajęć. Każdy uczestnik kolonii po pierwszym tygodniu zajęć artystycznych będzie miał możliwość wyboru jednej formy ekspresji, w której czuje się najlepiej. Do wyboru będą następujące aktywności: śpiew indywidualny i chóralny, taniec hip hop, występy teatralne, pokaz prac plastycznych, zdjęć i filmików, itp.
13.BADACZ: Tego dnia na terenie ośrodka, ukryte zostają różne przedmioty należące do poszczególnych grup (nie mogą to być rzeczy wartościowe), a każda z grup otrzymuje początek historii, którą musi dokończyć opisując swoje poszukiwania zaginionej rzeczy, apel podsumowujący kolonie, wręczenie nagród i dyplomów dla uczestników kolonii
14.POWRÓT Z WYPRAWY: Ostatni dzień kolonii poświęcony jest odwiedzeniu ulubionych miejsc i pożegnaniu się z ośrodkiem i innymi uczestnikami kolonii.

Kadra kolonijna będzie prowadzić zajęcia z różnych dziedzin, które pobudzą dzieci do działania i pozwolą im rozwijać swoje talenty oraz zainteresowania.  Metody pracy w dziedzinach ekspresji artystycznej (taniec hip hop, zajęcia teatralne, zajęcia fotograficzne). Każdego popołudnia grupa będzie omawiała poszczególne zagadnienia – motta na następny dzień. Będą również realizowane różnego rodzaju zajęcia edukacyjno-wychowawcze i profilaktyczne. Dodatkowymi atrakcjami kolonii letnich będą piesze i autokarowe wycieczki, gry, zabawy sportowe, muzyczne (dyskoteki, karaoke), konkursy oraz prowadzona będzie gazetka kolonijna.

Odbędzie się 15 turnusów kolonijnych w tym jeden dla dzieci z Białorusi. Na każdym z turnusów będzie przebywać ok. 40 dzieci.

 


 

Turnusy kolonijne będą częściowo dofinansowane przez:

Senat LogoStopka 1nakMazowiecki Kurator Oświaty10408133 854227147931973 8494309597748815452 NGmina Wołomin

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”