06.07.2021r. uczestnicy zajęć Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowym Dworze Mazowieckim pojechali na wycieczkę do kina Niwa w Nasielsku. Dzięki gościnności kierownika kina oglądali także kabinę projekcyjną. Usłyszeli i zobaczyli w jaki sposób film był odtwarzany w kinach kiedyś, a w jaki sposób jest obecnie. 
Uczestniczyli także w seansie filmowym  pt.: „Amatorzy”, opowiadającym o grupie aktorów z niepełnosprawnością intelektualną – która nie do końca z własnej woli – ma wystąpić w profesjonalnym teatrze i zmierzyć się z „Hamletem”.
Po filmie wspólna pizza.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”