W okresie od 8 maja do 4 sierpnia 2023 r. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy wzięli udział w warsztatach ceramicznych sfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zlecenie Powiatu Nowodworskiego. Warsztaty zostały poprzedzone zajęciami teoretycznym podczas których Uczestnicy dowiedzieli się czym jest szamot, szlikier oraz poznali sposoby modelowania gliny. Podczas zajęć praktycznych podjęto próby lepienia z gliny różnorodnych elementów począwszy od kulek i wałków, a skończywszy na kubkach, serduszkach i paterach. Wszystkie prace zostały uwieńczone podczas wewnętrznej wystawy w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy.

Zajęcia ceramiczne to niezbędny aspekt w dziedzinie rozwijania i podtrzymywania umiejętności niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Poprawiają siłę mięśniową, utrzymują jakość sprawności manualnej, wpływają na samoocenę oraz promują aktywność kulturalno-edukacyjną.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”