Projekt po tytułem „Remont placówki charytatywno-opiekuńczej – kluczem do budowy stabilnych podstaw niesienia trwałej pomocy dzieciom z rodzin ubogich” to szansa na podniesienie standardów świadczonych usług wobec dzieci i młodzieży oraz ich rodziców z terenu Świdra w gminie Otwock. Projekt zakłada działania i prace remontowe na zewnątrz i wewnątrz budynku ze względu na bardzo zły stan techniczny. Budynek znajduje się przy ul. Marszałkowskiej 23 w Otwocku, gdzie prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra.

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Mswia Logo

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”