Klub Podwórkowy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej to placówka wsparcia dziennego funkcjonująca od 2012 roku na terenie Dzielnicy Praga-Południe. Działa na podstawie wpisu do rejestru placówek wsparcia dziennego przez Prezydenta m.st. Warszawy. Działania projektowe przy Alei stanów Zjednoczonych 55 są realizowane od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2023 r. w formie łączonej tj. pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę oraz opiekuńczej. Głównym celem działalności Klubu Podwórkowego jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego dzieci i młodzieży zagrożonych przede wszystkim wykluczeniem społecznym, przemocą w rodzinie, uzależnieniami oraz ich skutkami. Placówka obejmuje swoją opieką 19 osób w wieku od 6 do 16 roku życia, zamieszkałych na terenie Dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy. Adresatami projektu są dzieci i młodzież, które z różnych przyczyn nie korzystają z innej oferty zajęć pozaszkolnych i same organizują sobie czas wolny, w sposób nierozwojowy, a nawet destruktywny; często wykazują również cechy zaburzeń zachowania i problemy na tle emocjonalnym. Wspieranie rodzin w zakresie wychowania i opieki oraz minimalizowanie występowania zachowań ryzykownych u dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych przemocą domową oraz pomoc w wyrównywaniu deficytów edukacyjnych, to główne cele działania placówki Praca z dziećmi i młodzieżą będzie odbywała się w miejscach ich codziennych spotkań (w parkach, na podwórkach, skwerach) oraz w pomieszczeniach Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej lub poza Warszawą podczas wycieczek.

Zakochaj Się Praga Południe Logo

Projekt współfinansuje Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”