Adresatami projektu są dzieci i młodzież z dzielnicy Pragi Południe które:
-pochodzą z rodzin dotkniętych m.in. uzależnieniami, ubóstwem
-nie korzystają z innej oferty zajęć pozaszkolnych, 
-same organizują sobie czas wolny w sposób nierozwojowy, a nawet destruktywny,
-wykazują również cechy zachowań antyspołecznych, zaburzeń zachowania oraz problemy na tle emocjonalnym.

Adresatami będą również rodzice dzieci biorących udział w projekcie, którzy będą mieli możliwość uczestniczenia w warsztatach wychowawczych. Projekt pozwala zwiększyć liczbę godzin na zajęcia sportowe oraz wyjścia kulturalne.

Zakochaj Się Praga Południe Logo

 

Projekt współfinansuje: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

 

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”