Projekt łączy i wykorzystuje różne typy działań, kierowane do dzieci i młodzieży w wieku
6-18 lat, oraz stara się włączać rodziny podopiecznych w jak najszersze spektrum oferowanych działań. Jest on dopełnieniem wsparcia kierowanego do dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzbogacając je o zakres działań, które nie są realizowane
w dzielnicy, lub realizowane są w niewielkim stopniu. Dzięki połączeniu tradycyjnych
i innowacyjnych metod pracy, projekt przyczynia się do polepszenia warunków rozwoju dzieci i młodzieży, podniesienia wyników edukacyjnych i frekwencji, nabycia kompetencji społecznych, rozwijania pasji i talentów.

Nowabaza 300x98

Warszawa Znak RGB Kolorowy Projekt Wspolfinansuje 1024x640

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”