Pomoc Ukrainie: zgłoszenie lokalu do przyjęcia uchodźców z Ukrainy

Pomoc Ukrainie: zgłoszenie lokalu do przyjęcia uchodźców z Ukrainy

Chciałbym udzielić schronienia uchodźcom z Ukrainy.

Jak pomóc w trzech krokach?

Krok 1. Jestem właścicielem lokalu lub posiadam pozwolenie właściciela na nieodpłatne udzielenie schronienia uchodźcom z Ukrainy.
Krok 2. Wypełniam poniższy formularz.
Krok 3. Czekam na kontakt koordynatora działań pomocowych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dla poszkodowanych w wyniku działań wojennych: Pana Włodzimierza Wieczorka urle@caritas.pl telefon: 786 813 733

  Dane Zgłaszającego
  Dane adresowe zgłaszanego lokalu


  Dane techniczne zgłaszanego lokalu


  Bariery architektoniczne

  Czy pomieszczenia są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych

  Akceptacje


  Polityka prywatności Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej pośredniczy w wymianie kontaktu pomiędzy potrzebującymi a darczyńcami.
  Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej nie weryfikuje danych oraz statusu uchodźców.

  Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

  NIP 113 10 79 818 
  REGON: 040013098  
  KRS: 0000223182

  tel.: +48 (22) 619 44 76
  fax: +48 (22) 818 51 67

  e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

   

   

  PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
  nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
   
   

  PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
  nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
   
   

  PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
  nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
  Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”