W Świetlicy Profilaktyczno – Opiekuńczej Caritas DWP w Otwocku Świdrze podejmowane są działania wychodzące naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego oraz służące zapobieganiu istniejącym problemom. Nasi podopieczni to dzieci w wieku 6-14 lat, dlatego celem jest:
– zapewnienie najmłodszym mieszkańcom Świdra właściwej opieki oraz oddziaływań wychowawczych i edukacyjnych;
– profilaktyka uzależnień poprzez kształtowanie właściwych cech osobowości i wyuczeniu najważniejszych umiejętności psychospołecznych;
–  współpraca z rodziną, ze szkołą, z pomocą społeczną oraz z parafią.

W  świetlicy najwięcej czasu poświęcamy na odrabianie lekcji, ale mamy również szereg ciekawych zajęć tematycznych, są to:

Poniedziałek – zajęcia profilaktyczne
Wtorek – zajęcia teatralne – drama
Środa – zajęcia plastyczne
Czwartek – zajęcia naukowe/kulinarne
Piątek – zajęcia sportowe/studio filmowe.

Plan każdego dnia wygląda następująco:

14:00 – 16:00 odrabianie lekcji
16:00 – 16:30 wspólny posiłek
16:30 – 18:00 zajęcia programowe

 


Świetlica Profilaktyczno-Opiekuńcza Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Marszałkowska 23,  05-402 Otwock – Świder
Tel. 022/788 42 56
e-mail: ognisko.swider@caritas.pl

Działania placówki współfinansowane ze środków MIASTA OTWOCK

otwock-12515-25746

 

otwock świder 2

Nasza działalność

Remont świetlicy w Świdrze

Od 28 października 2020 roku w otwockiej świetlicy trwa remont placówki. Obejmuje on cały budynek wewnątrz oraz na zewnątrz. Obecnie budynek jest nieprzystosowywany dla większej ilości podopiecznych, bo użytkowany jest tylko parter. W przyszłości zostaną oddane do...

Darowizna dla podopiecznych świetlicy

W dniu 7 września podopieczni świetlicy otrzymali paczki z wyprawką szkolną od firmy Amest. 30 podopiecznych świetlicy otrzymało: zeszyty, długopisy, kredki, flamastry itp. Jest to kolejna akcja organizowana przez otwocką firmę Amest dla podopiecznych Świetlicy...

Projekt: Remont placówki Charytatywno-Opiekuńczej

Realizacja projektu: 2020-05-08 – 2020-12-10
Finansowanie: Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Projekt zakłada działania i prace remontowe na zewnątrz i wewnątrz budynku ze względu na bardzo zły stan techniczny.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

  •  Nasz Facebook
  •  Pierogarnia
  •  Youtube

Konto podstawowe:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

Konto „Dar Serca”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

Konto programu „Skrzydła”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
 
 
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”