Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie jest placówką pobytu dziennego, realizującą usługi dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i osób przewlekle psychicznie chorych w tym osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub spektrum autyzmu. Głównym celem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie jest pomoc uczestnikom w rozwijaniu umiejętności samoobsługi, nabycie umiejętności zbliżających do samodzielnego życia, pokonywanie barier, rozwijanie pewności siebie w różnych sytuacjach społecznych.

Osiągniecia uczestników z 2022roku:
I miejsce w konkursie plastycznym na kartkę wielkanocną,
II miejsce w 12 konkursie poezji pt. „Słowa, dobrze, że jesteście” / wydano tomik wierszy z pracami uczestników,
II miejsce w 12 konkursie poezji pt. „Słowa, dobrze, że jesteście” / wydano tomik wierszy z pracami uczestników,
III miejsce w konkursie „Mój Powiat”,

 

 

Kontakt

ul. Mieszka I 1, 05-200 Wołomin
tel: 506 804 631 – ŚDS   sds.wolomin@caritas.pl

tel. kierownik 505-166-551   nwielgos@caritas.pl

Zadanie o nazwie „Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Wołominie w latach 2019-2024″ realizowane jest na zlecenie Gminy Wołomin.

Wolomin Herb 156x200

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”