Środowiskowy Dom Samopomocy

ŚDS jest ośrodkiem prowadzonym przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej od lipca 2003r. Jest to jedyna taka placówka przeznaczona dla osób dorosłych chorych psychicznie mieszkających na terenie powiatu mińskiego.
Głównym celem ŚDS jest szeroko rozumiana pomoc osobom cierpiącym na chorobę psychiczną w powrocie do uczestniczenia w życiu społecznym.

Oferowane w naszym ośrodku, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości, zajęcia mają na celu pomoc w:

  • wykształceniu umiejętności radzenia sobie z doświadczeniem choroby psychicznej
  • zapewnienie możliwości dzielenia się własnymi przeżyciami z innymi osobami z doświadczeniem choroby psychicznej
  • rozwijaniu poczucia pewności siebie i poczucia własnych możliwości w kontaktach z innymi ludźmi
  • poszukiwaniu rozwiązań dla przeżywanych trudności
  • zwiększaniu własnej aktywności i w rozwoju zainteresowań
  • rozwijaniu umiejętności społecznych
  • rozwijaniu bardziej satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi

Uczestnicy

        Uczestnikami naszego Środowiskowego Domu są zarówno kobiety jaki i mężczyźni. Wiek naszych uczestników jest bardzo zróżnicowany. Z zajęć w ŚDS korzystają więc osoby, które stosunkowo niedawno uzyskały pełnoletniość jak i te które są bardziej zaawansowane wiekowo.
Wspólnym doświadczeniem łączącym wyżej wymienione osoby jest przeżyty poważny kryzys psychiczny lub długotrwała choroba psychiczna. Uczestnicy poprzez udział w zajęciach i społeczności Środowiskowego Domu pracują nad sobą w celu poprawy swojego stanu zdrowia psychicznego ale również często znajdują tu miejsce do własnego, szeroko rozumianego rozwoju osobistego.
Środowiskowy Dom jest też miejscem, poprzez które, osoby mające w związku z chorobą doświadczenie wyobcowania i osamotnienia, mogą odnajdywać drogę powrotną do aktywniejszego życia sprzed okresu choroby.

Uczestnikiem ŚDS może zostać osoba, która jest osobą dorosłą i ma psychiatryczne rozpoznanie choroby psychicznej.

 

Ośrodek jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 17:00

Nasz adres:
ul.Kościelna 18
05-300 Mińsk Mazowiecki

 

Telefon/fax:
25 756 32 06 wew. 21

Email:     sds.minsk@caritas.pl

[/one-half]

nasza strona internetowa:  http://sds.minsk.caritas.pl/


 

Ośrodek jest finansowany ze środków Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazywanych  na mocy umowy z Powiatem Mińskim

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Logo Stopkaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

  • Facebook Stopka Nasz Facebook
  • Facebook Stopka Pierogarnia
  • Youtube Stopka Youtube

Konto podstawowe:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

Konto „Dar Serca”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

Konto programu „Skrzydła”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
 
 
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”