Głównym celem działalności Katolickiego Ośrodka Duszpasterstwa Osób Specjalnej Troski jest tworzenie osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków do prawidłowego rozwoju oraz zaspokajania potrzeb związanych z poczuciem sprawstwa, samorealizacją i przynależnością do społeczeństwa. Działalność ta ukierunkowana jest także na uaktywnianie środowiska osób niepełnosprawnych, pogłębienie wiedzy rodziców dotyczącej niepełnosprawności dziecka, jak również kształtowanie postaw wolontariatu w środowisku osób niepełnosprawnych. Cele te realizowane są poprzez:

  • zajęcia poznawcze;
  • zajęcia o charakterze artystycznym (arteterapia i elementy muzykoterapii, zajęcia teatralne);
  • rehabilitację;
  • katechizację uczestników zajęć i rodziców;
  • spotkania rodziców z psychologiem;
  • organizowanie imprez okolicznościowych, wycieczek, obozów rehabilitacyjnych.

Założeniem placówki jest więc doskonalenie umiejętności poznawczych, emocjonalnych, społecznych i fizycznych oraz kształtowanie duchowe uczestników poprzez szeroko pojęte oddziaływania pedagogiczne. Program Ośrodka kładzie zdecydowany akcent na rozwój poznawczy, przy jednoczesnym aktywnym udziale uczestników w życiu kulturalnym i społecznym, zwiększając tym samym zakres ich zainteresowań i zaangażowanie w życie społeczne.

       Realizacji tego programu podejmują się każdego dnia pedagodzy z kierunkowym wykształceniem w zakresie oligofrenopedagogiki.

Uczestnicy mają również zajęcia z psychologiem, fizjoterapeutą i neurologopedą. W program społeczno-wychowawczego oddziaływania Ośrodka włączani są rodzice/opiekunowie, których aktywne uczestnictwo jest nieodzowne dla zrealizowania pełnego planu rewalidacji.

 

04-357 Warszawa   ul. Grochowska 194/196
tel/fax: 22 870 72 57
koordynator: Elżbieta Wrzołek-Kamińska
www.kodost.org.pl

 

 

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Logo Stopkaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

  • Facebook Stopka Nasz Facebook
  • Facebook Stopka Pierogarnia
  • Youtube Stopka Youtube

Konto podstawowe:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

Konto „Dar Serca”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

Konto programu „Skrzydła”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
 
 
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”