LEGIONOWSKIE CENTRUM
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej
 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 20, 05-120 Legionowo
tel. 22 793 03 88
e-mail: kwesolowski@caritas.pl

 

Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn (z terenu Gminy Legionowo)

Schronisko zapewnia całodobowy pobyt i wsparcie dla 38 osób bezdomnych z terenu Gminy Legionowo. Zadanie jest współfinansowane ze środków Gminy Legionowo.

 


 

Mieszkanie chronione treningoweMieszkania Chronione Treningowe dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej

Mieszkanie dla 3 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu legionowskiego. Zadanie jest współfinansowane ze środków powiatu legionowskiego.

 

 

Nasza działalność

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

ul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

  •  Nasz Facebook
  •  Pierogarnia
  •  Youtube

Konto podstawowe:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

Konto „Dar Serca”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

Konto programu „Skrzydła”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
 
 
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”