Rodzinna Kepa

Placówka  medyczna prowadzi:
Pielęgniarską Opiekę Długoterminową

  • Edukację osób chorych i ich opiekunów w zakresie kontroli objawów, pielęgnacji i postępowania w sytuacjach nagłych.
  • Poradnictwo w sprawach medycznych, higieny, odżywiania oraz innych sprawach problemowych, pojawiających się w toku sprawowania opieki.
  • Pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów medycznych i socjalnych.
  • Wypożyczenie podopiecznym sprzętu  medycznego i środków medycznych niezbędnych w toku opieki  i leczenia.

 

Wszystkie usługi są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i nie ubezpieczonych mieszkających na terenie Gminy Wołomin

ul. Kościelna 54
05-200 Wołomin

Kierownik: Małgorzata Flaga
 tel. 22 787 76 78, 600 446 706 , 503 714 783 
e-mail: nzoz.wolomin@caritas.pl

Kontakt telefoniczny w godzinach 8.00-9.00 oraz 14.00- 15.00

 


10408133_854227147931973_8494309597748815452_nProjekt „Wsparcie rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej”
realizowany w ramach dotacji przyznanej
przez Gminę Wołomin ze środków budżetu Państwa

 

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”