Projekt „Dobra Pora dla Seniora” realizowany w Mińsku Mazowieckim  przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  

Program Caritas Polska „ Senior Caritas 2020” –  partner Fundacja Biedronka

 

Bezpłatny projekt DOBRA PORA DLA SENIORA był realizowany w Mińsku Mazowieckim, od 22.07.2020 r. do 31.12.2021 r. we współpracy z mińskimi parafiami pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i pw. Świętego Antoniego z Padwy a także Parafialnym Zespołem Caritas przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Spółdzielnią Mieszkaniową i Klubem Seniora „Przełom”, Miejską Biblioteką Publiczną, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Fundacją „Dziękujemy za Wolność”.

Wzięło w nim udział  80. seniorów, choć  chętnych było więcej. Przekonywaliśmy ich do zmiany stylu życia, na miarę możliwości każdego z nich. Z pasywnego na aktywny.  Odbyło się wiele atrakcyjnych spotkań i warsztatów.  W niewielkich grupach, a  na otwartej przestrzeni w nieco większych. Z powodu pandemii i wynikających z niej obostrzeń.  Uczestnicy projektu wybierali sobie te propozycje, które im najbardziej odpowiadały. Było ich  naprawdę wiele  – dla ciała i dla ducha.

Całodniowe, wyjazdowe  spotkania integracyjne: malowanie na szkle wizerunku Świętego Jana Pawła II, wykład  o hodowli pszczół i właściwościach oraz rodzajach miodu. Spacer  po okolicy zakończony wspólnym biesiadowaniem. Cieszące się dużym zainteresowaniem, prowadzone przez wykwalifikowanego instruktora warsztaty plastyczne. Muzykoterapia poprawiająca nastrój i przywołująca dobre wspomnienia. Wspólny śpiew i taniec. Nordic Walking: nauka prawidłowego chodzenia z kijkami. Pod czujnym okiem fachowca. Wiele wspólnych spacerów po parku. Warsztaty w bibliotece: poznanie oferty edukacyjno – kulturalnej tej placówki. Słuchanie muzyki z płyt winylowych. Wykonywanie pocztówek, metodą kolażu, z fotografiami Mińska Mazowieckiego i myślami Świętego Jana Pawła II.  Z wyjątkiem okresu, kiedy z powodu obostrzeń nie było to możliwe, odbywały się cotygodniowe, otwarte,  spotkania „Klubiku Moc Dobra i Aktywności Wszelakiej”.

To nie wszystko. Obchodziliśmy Dzień Seniora. Zbieraliśmy książki – na podarunki dla osób starszych i biblioteczkę. Były  pokazy filmu o Świętym Janie Pawle II.  Powstał też mural z Jego wizerunkiem. Zorganizowaliśmy happening „Mikołajki dla seniora”. Przed dwoma mińskimi kościołami  Święty Mikołaj,  z asystentami, rozdawał seniorom drobne upominki. Wykonane, podczas warsztatów plastycznych. Niektórych odwiedził w domu. Byli tacy uczestnicy projektu, którzy włączyli się w wolontariat – dostarczali seniorom posiłki i żywność. Choć już uroczyście zakończyliśmy, w grudniu 2021 r., realizację projektu. to tak naprawdę się nie skończył. Pozostały zawarte znajomości. Czasami przyjaźnie. Zawiązała się grupa wolontariuszy. Dalej działa „Klubiku Moc Dobra i Aktywności Wszelakiej”, do którego serdecznie zapraszamy – bliższe informacje telefonicznie – 506 804 376.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”