Medycyna paliatywna to dziedzina medycyny, zajmująca się pacjentami z nieuleczalnymi postępującymi chorobami, cierpiącymi na objawy tych chorób lub ich leczenia. Jak działają takie jednostki oraz jaki jest ich cel praktyczny?

Na czym polega medycyna paliatywna?

Opieka paliatywna zgodnie z definicją Ministerstwa Zdrowia skupia się na całościowej opiece nad osobami nieuleczalnie chorymi, których choroba jest postępująca i nie poddaje się leczeniu przyczynowemu. Celem jest więc podejmowanie takich działań, które mają zapobiegać bólowi oraz go łagodzić, a także niwelować inne cierpienia, których na danym etapie doświadcza pacjent.

Czym jest poradnia medycyny paliatywnej?

Zgodnie z powyższą definicją, poradnia medycyny paliatywnej jest miejscem gdzie sprawowana jest specjalistyczna opieka paliatywna nad osobami nieuleczalnie chorymi, by poprawić ich jakość życia oraz nieść ulgę w bólu. Odbywa się to poprzez wizyty w poradni (wyjątkowo także w domu pacjenta) u lekarza, pielęgniarki czy psychologa, w zależności od potrzeb pacjenta. Z poradni medycyny paliatywnej korzystają bezterminowo osoby także po udanym leczeniu onkologicznym, ale wymagające leczenia bólu i innych objawów będących następstwami samej choroby lub jej leczenia.

Jeśli pacjent jest niezdolny do poruszania się, to właściwą formą opieki jest domowa opieka paliatywna (tzw. hospicjum domowe) – wówczas wizyty odbywają się regularnie w domu. Taka opieka w domu wymaga oczywiście odpowiedniego przygotowania, zwłaszcza pod kątem posiadania specjalistycznego sprzętu medycznego. Chodzi tu nie tylko o łóżko, ale również stojaki na kroplówki, tlen czy choćby wózek inwalidzki. Można skorzystać z nich w wypożyczalni sprzętu, która działa przy naszej placówce.

Warto zaznaczyć, że w działaniach składających się na medycynę paliatywną konieczna jest kompleksowa opieka oraz wsparcie, zarówno dla osoby chorej, jak i jej rodziny. W procesie tym niezbędny może być też kapłan, rozmowa z którym często jest szczególnie pomocna.

Jakie choroby kwalifikują się do gwarantowanej opieki paliatywnej?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia z 2018 roku, choroby, w przypadku których udzielane są gwarantowane świadczenia z zakresu medycyny paliatywnej to m.in.:

  • nowotwory,
  • stwardnienie rozsiane,
  • stwardnienie boczne zanikowe,
  • kardiomiopatia,
  • AIDS,
  • owrzodzenia odleżynowe.

Jak widać, medycyna paliatywna to szczególny rodzaj opieki nad pacjentem, na ostatniej drodze jego życia. Taką opiekę gwarantujemy również w ramach działalności Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Dodatkowych informacje chętnie udzielimy w bezpośrednim kontakcie.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”