Zakończono gruntowny remont klatki schodowej w budynku Centrum Interwencji Kryzysowej oraz Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Otwocku.

Realizacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa beneficjentów CIK i Świetlicy możliwa była dzięki grantowi od Polskich Sieci Elektroenergetycznych w ramach programu „WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”.

Remont wspólnej przestrzeni przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i poprawy warunków mieszkaniowych osób korzystających z placówek pomocowych.

Serdecznie DZIĘKUJEMY!

Informacje o programie na stronie: www.wzmocnijotoczenie.pl

„Wzmocnij Swoje Otoczenie” to program grantowy skierowany do mieszkańców terenów, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne prowadzą inwestycje lub eksploatują istniejącą infrastrukturę. Celem
programu jest wsparcie projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz finansowa pomoc w ich wdrożeniu. Jego idea jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

W pięciu edycjach programu, PSE przyznały już ponad 800 grantów o łącznej wartości 16 mln złotych.
Szczegółowe informacje o programie i jego organizatorze dostępne są na stronach internetowych:
https://www.wzmocnijotoczenie.pl
https://www.energetycznykompas.pl

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”