Fundusz Celowy Godlo Flaga 1024x354

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOTACJA CELOWA
PROWADZENIE SPECJALISTYCZNEGO OŚRODKA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ W 2023 ROKU

 

Informujemy, że Powiat Miński otrzymał dofinansowanie ze środków budżetu państwa na prowadzenie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej w 2023 roku.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia to placówka całodobowa, świadcząca kompleksową pomoc ofiarom przemocy domowej realizująca działania w zakresie interwencyjnym, terapeutyczno – wspomagającym oraz bytowym.
Specjalistyczny ośrodek wsparcia przeznaczony będzie dla 8 osób doznających przemocy domowej. Zadanie będzie realizowane w pełni dostosowanym budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w Mińsku Mazowieckim.
W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia udzielana będzie bezpłatna pomoc osobom doświadczającym przemocy domowej w postaci schronienia na okres do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia w przypadkach uzasadnionych sytuacją osoby doznającej przemocy domowej. Ofiary otrzymają konsultacje psychologiczne, pedagogiczne i socjalne, a także pomoc terapeutyczną, medyczną i prawną. Prowadzenie wsparcia specjalistycznego realizowane będzie przez zespół specjalistów posiadających wymagane wykształcenie i kwalifikacje. Będą to: kierownik, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, terapeuta, prawnik, lekarz psychiatra, pielęgniarka.
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla osób doznających przemocy domowej to miejsce, które będzie oferować zrozumienie i narzędzia niezbędne do odzyskania równowagi w życiu osób doświadczających przemocy domowej.

Kwota dofinansowania: 128 388,00 zł
Całkowita wartość zadania: 128 388,00.00 zł

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”