11 października 2023 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy odbyła konferencja wykładowo-warsztatowa pt. „Profilaktyka zaburzeń depresyjnych wśród osób z niepełnosprawnością i osób ich otaczających” – które zostało sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zlecenie powiatu nowodworskiego.

 Głównym celem zadania było poznanie czym jest depresja, metod diagnozowania i leczenia oraz poznania kwestii wypalenia osób związanych z osobami z niepełnosprawnościami. Zadanie zostało poprowadzone w formie konferencyjno-wykładowej. Kolejnym celem był udział w warsztatach w mniejszych grupach, podczas których oprócz realizowania tematu dbania o swoje zdrowie psychiczne, pracy z osobami z niepełnosprawnością z depresją była możliwość rozmowy na nurtujące tematy z przeżywaną chorobą u siebie lub u podopiecznego. Dodatkowym elementem było spożycie gorącego posiłku w formie obiadu i wymiana doświadczeń ze szkolenia.

W konferencji udział wzięli uczestnicy, rodzice bądź opiekunowie uczestników i pracownicy trzech jednostek wsparcia z powiatu nowodworskiego:

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej „W sercu Kampinosu” prowadzonych przez fundacje „AKuku” w Górkach;
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Nowym Dworze Mazowieckim;
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Nowym Dworze Mazowieckim;

Wykłady były następujące:

 • „Porozmawiajmy o depresji” – wykład poprowadziła mgr Sylwia Lech (pedagog, prezes Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodziny „Od Początku”)
 • „Diagnoza i leczenie depresji” – wykład poprowadził Dr n. med. Radosław Tworus (psychiatra)
 • „Metody pracy z depresją osób z niepełnosprawnością” – wykład poprowadziła mgr Magdalena Popiel (psycholog, psychoterapeuta)
 • „Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne” – wykład poprowadziła mgr Anna Kosater (psychoterapeutka, szkoleniowiec);

Po obiedzie nastąpiły warsztaty:

 • „Zespół wypalenia” (skierowane dla pracowników jednostek wsparcia, prowadzone przez p. Magdalenę Popiel);
 • „Dbanie o zdrowie psychiczne” (skierowane dla osób z niepełnosprawnościami, prowadzone przez p. Annę Kosater);
 • „Praca z osobami z niepełnosprawnością z depresją” (skierowane dla psychologów jednostek wsparcia, prowadzone przez lek. Paweła Igielskiego, psychiatra);
 • „Profilaktyka depresji” (skierowane dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, prowadzone przez p. Sylwię Lech);

Powyższe zadanie zostało zrealizowane w stopniu zadowalającym, zgodnie z możliwością psychofizyczną uczestników, rodziców bądź opiekunów oraz pracowników wymienionych jednostek wsparcia z powiatu nowodworskiego.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w ramach zadania zapewnił samochody (volkswagen transporter caravelle, volkswagen transporter) do transportu osób z niepełnosprawnościami, obsługę administracyjno-księgową oraz obsługę informatyczną i medialną. Dodatkowo zajął się obsługą gastronomiczną, zapewnił dostęp do pomieszczeń wykładowych i warsztatowych, toalet a także zapewnił materiały biurowe i artykuły higieniczne.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”