Rodzinna Kepa

Spędź twórczo i rozwojowo końcówkę wakacji!

Zapraszamy młodzież z dzielnicy Wawer do udziału

w bezpłatnym międzypokoleniowym działaniu!


Dialog międzypokoleniowy umożliwia poznawanie się osobom z dwóch światów: świata młodych i seniorów. Obie grupy stykają się ze sobą w życiu codziennym, na ulicy, w tramwaju, kolejce w sklepie, itp. Jak się porozumieć? Co może dać każda ze stron? Co buduje dialog? Co go utrudnia? Jak czerpać z doświadczenia starszych? Jak dzielić się z nimi swoim? Tym będziemy zajmować się podczas spotkań.

Co zyska młodzież dzięki udziałowi w projekcie:

  • pozna i lepiej zrozumie świat osób starszych,
  • zainwestuje w przyszłość! Kiedyś będzie współpracowała, pracowała
    i rozmawiała z osobami w różnym wieku,
  • weźmie udział w spotkaniach prowadzonych przez doświadczone osoby w budowaniu dialogu międzypokoleniowego,
  • wspólnie z seniorami podejmie lokalne działania np. przygotuje we wsparciu ekspertów wieczór opowiadania, graffiti na torbach lub inne formy wybrane przez grupę,
  • otrzyma zaświadczenia po ukończeniu projektu.

Odkrywanie i budowanie dialogu międzypokoleniowego będzie odbywało się podczas 16 godzin spotkań:

 Nazwa spotkaniaDaty
1Warsztaty dla młodych pt. Jak rozmawiać z seniorami?22.08 godz. 9:30-13:30
2Wspólne spotkania młodych i seniorów z Domu Dziennego Pobytu w Falenicy23-25.08 godz. 9:30-13:30

W trakcie spotkań będą przerwy, podczas których zapraszamy na drobny poczęstunek. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Zgłoszenia i więcej informacji o projekcie udziela Małgorzata Winiarek-Kołucka, m.winiarek@stop-klatka.org.pl tel. 691 657 033

DDP Starczewska

Warsztaty odbędą się w Domu Dziennego Pobytu przy ul. Starczewskiej 8 w Falenicy.

Ilość miejsc ograniczona.

Młodzież zgłasza się do p. Małgorzaty Winiarek – Kołuckiej tel. 691657033 m.winiarek@stop-klatka.org.pl

Seniorów prosimy o kontakt z p. Dorotą Haponik tel. 724726071 ddp.starczewska@caritas.pl

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”