Opieka długoterminowa to rodzaj specjalistycznych i pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych realizowanych w domach osób przewlekle i obłożnie chorych. Mogą z niej skorzystać osoby cierpiące na ciężkie schorzenia, które wymagają regularnej opieki profesjonalnej pielęgniarki, ale nie kwalifikują się do przebywania w szpitalu. Jest to również idealna forma pomocy dla osób niesamodzielnych, które nie są w stanie same wykonywać podstawowych codziennych czynności pielęgnacyjnych. Pielęgniarki długoterminowe zajmujące się pacjentem utrzymują stałą współpracę z lekarzem rodzinnym oraz pielęgniarką środowiskową, aby móc zapewnić swojemu podopiecznemu jak najlepszą opiekę. Dokładny zakres czynności pielęgnacyjnych jest ustalany indywidualnie, ponieważ każdy przypadek jest inny i wymaga odrębnego podejścia. W dzisiejszym wpisie wyjaśnimy, jakie dokumenty są niezbędne, aby móc ubiegać się o opiekę długoterminową.

Co zrobić, jeżeli chcemy zgłosić pacjenta do pielęgniarskiej opieki długoterminowej?

Jeżeli ktoś z naszych bliskich kwalifikuje się do opieki długoterminowej, powinniśmy podjąć odpowiednie kroki umożliwiające nam skorzystanie z tej formy pomocy. Aby zgłosić pacjenta do domowej opieki pielęgniarskiej, konieczne jest posiadanie stosownego skierowania od lekarza związanego umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Następnym krokiem jest wizyta pielęgniarki środowiskowej, która oceni stopień samoopieki i samopielęgnacji według skali Barthel. Celem tego badania jest precyzyjne określenie, na ile pacjent potrzebuje pomocy osoby trzeciej w wykonywaniu podstawowych czynności (np. rozbieranie się i ubieranie, jedzenie, kontrolowanie czynności fizjologicznych, przemieszczanie się czy dbanie o higienę osobistą). Jeżeli pacjent uzyska 40 punktów lub mniej, kwalifikuje się do pielęgniarskiej opieki długoterminowej. Do wglądu potrzebny jest również dokument poświadczający, że pacjent jest ubezpieczony, który potwierdza prawo do pobierania przez niego tego rodzaju świadczeń. Zgoda podpisywana jest przez pacjenta podczas pierwszej wizyty pielęgniarki długoterminowej.

Jeżeli zgromadzimy już wszystkie niezbędne dokumenty, musimy je złożyć w wybranym ośrodku świadczącym pielęgniarską opiekę domową albo w gabinecie pielęgniarki domowej. Po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku ustalany jest harmonogram wizyt domowych, które odbywają się nie mniej niż 4 razy w tygodniu. Pielęgniarka indywidualnie ustala z pacjentem ich termin.

Jacy pacjenci mogą zostać zakwalifikowani do opieki długoterminowej?

Pacjenci, którzy w ocenie opartej na skali Barthel uzyskali wynik 40 punktów albo mniej, mogą ubiegać się o świadczenie długoterminowej opieki pielęgniarskiej. Osoby te nie mogą bowiem samodzielnie wykonywać większości podstawowych czynności, przez co nie powinny być zostawiane same. Z tej formy opieki mogą też skorzystać pacjenci, którzy nie korzystają z domowej opieki dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, hospicjum domowego lub stacjonarnego zakładu opiekuńczego. Warunkiem ubiegania się o taką opiekę jest wykluczenie u pacjenta ostrej fazy choroby psychicznej, która uniemożliwia pełnienie tego rodzaju świadczeń opiekuńczych.

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”