Pielęgniarska Opieka Długoterminowa (NZOZ)

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa w Warszawie to w praktyce opieka nad osobami przewlekle i obłożnie chorymi w ich własnych domach. To pacjenci, którzy nie mają zaleceń do przebywania w szpitalu, jednak stan ich zdrowia wymaga regularnej opieki wykwalifikowanej pielęgniarki. W znanym otoczeniu przy odpowiedniej opiece chory znacznie szybciej odzyskuje siły i wraca do zdrowia. Celem tej opieki jest zarówno zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich bez wychodzenia z domu, jak również edukacja rodziny chorego do opieki nad bliskim.

Zakres czynności, jakie może obejmować długoterminowa opieka pielęgniarska:

 • pomiar ciśnienia krwi, temperatury ciała, glukozy we krwi,
 • ocena stanu nawodnienia organizmu chorego,
 • profilaktyka w zakresie powstawania odleżyn,
 • leczenie przewlekłych ran i odleżyn,
 • zmiana opatrunków,
 • pielęgnacja ciała w tym zmiana wkładek higienicznych oraz pieluchomajtek,
 • karmienie z wykorzystaniem przetoki lub sondy żołądkowej,
 • pielęgnacja przetoki (stomii),
 • wlewy dożylne,
 • iniekcja leków,
 • wymiana cewnika wraz z płukaniem pęcherza moczowego,
 • nauka odsysania rurki tracheostomijnej oraz jej właściwej pielęgnacji,
 • ćwiczenia bierne i czynne,
 • aktywna pomoc w pionizacji osoby chorej,
 • pomoc w uzyskaniu niezbędnego sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego niezbędnego do tego, aby pacjent mógł sprawniej funkcjonować,
 • doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dodatkowych środków pieniężnych na utrzymanie chorego,
 • edukacja w zakresie prawidłowej opieki nad pacjentem prowadzonej przez jego najbliższych.

To jakie czynności będą wykonywane przez pielęgniarkę w przypadku konkretnego pacjenta, każdorazowo określa indywidualny plan pielęgnacji. Aby zapewnić jak najlepszą opiekę, pielęgniarka długoterminowa ściśle współpracuje z lekarzem prowadzącym oraz pielęgniarką środowiskową.

Jak zgłosić pacjenta do długoterminowej opieki pielęgniarskiej?

W celu zgłoszenia pacjenta do domowej opieki pielęgniarskiej należy:

1. Posiadać skierowania od lekarza, który ma umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia;
2. konieczna jest także ocena stopnia samoopieki i samoopielęgnacji według skali Barthel przeprowadzona przez pielęgniarkę środowiskową. Ocenę tą należy wpisać na skierowanie i potwierdzić podpisem lekarza i pielęgniarki, które jej dokonywała;
3. Niezbędne jest również dołączenie kserokopii legitymacji emeryta i rencisty lub innego dokumentu, który jest w stanie potwierdzić prawo pacjenta do świadczeń.

Wizyty pielęgniarskie odbywają się 4 razy w tygodniu w dni robocze. Jedynie w uzasadnionych przypadkach mogą mieć miejsce w weekendy lub święta ustawowo wolne od pracy.

Czym jest skala Barthel?

Skala Barthel pozwala na precyzyjną ocenę zapotrzebowania pacjenta na opiekę innych osób. Ocenia się różnorodne czynności życia codziennego tj. kontrolowanie czynności fizjologicznych, utrzymanie higieny osobistej, zakładanie i zdejmowanie ubrań, spożywanie posiłków, siadanie czy poruszanie się i to, czy chory jest w stanie samodzielnie je wykonywać.

Pielęgniarska opieka długoterminowa kończy się w chwili, jeśli stopień samodzielności chorego w skali Barthel wynosi więcej niż 40 punktów lub jeśli rodzina ma możliwości i jest gotowa przejąć opiekę nad pacjentem.

 

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim przyjmuje pacjentów i ich rodziny potrzebujących opieki paliatywnej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej.Do objęcia opieka przez HOSPICJUM potrzebne jest skierowanie do hospicjum domowego...

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie

"szukam pomocy i potwierdzenia, że wszystko będzie dobrze, że każdy dzień będę witać bez obaw..."   W ramach ubezpieczenia NFZ udzielamy świadczeń w zakresie: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum domowe. Pielęgniarska Opieka...

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Wołominie

Placówka  medyczna prowadzi:Pielęgniarską Opiekę DługoterminowąEdukację osób chorych i ich opiekunów w zakresie kontroli objawów, pielęgnacji i postępowania w sytuacjach nagłych.Poradnictwo w sprawach medycznych, higieny, odżywiania oraz innych sprawach...

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Wieliszewie

Pod opiekę przyjmujemy tylko pacjentów zamieszkujących w Powiecie Legionowskim Sprawujemy dwa rodzaje opieki nad chorymi:  Domowa Opieka Paliatywna i Hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na...

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Logo Stopkaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 • Facebook Stopka Nasz Facebook
 • Facebook Stopka Pierogarnia
 • Youtube Stopka Youtube

Konto podstawowe:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

Konto „Dar Serca”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

Konto programu „Skrzydła”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
 
 
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”