Kto może skorzystać z opieki długoterminowej?

Opieką długoterminową obejmowane są osoby przewlekle i obłożnie chore, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania i wymagające opieki innych osób. Placówka medyczna Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w zakresie opieki długoterminowej zapewnia pacjentom profesjonalne świadczenia pielęgniarskie w zaciszu domowym. Chorzy są kwalifikowani do opieki długoterminowej na podstawie skali Barthel. W przypadku osób zakwalifikowanych do opieki długoterminowej warto skorzystać z wypożyczalni sprzętu medycznego, który znacznie ułatwi domową opiekę nad chorym.

Czym różni się opieka paliatywna od opieki długoterminowej?

Przemijanie i śmierć są na stałe wpisane w ludzką egzystencję. Niekiedy zakończenie doczesnego życia poprzedza choroba nowotworowa lub inne ciężkie schorzenie, które stopniowo wyniszcza organizm. Osobie chorej wówczas potrzebne jest szczególne wsparcie zarówno medyczne, jak i duchowe oraz psychologiczne. Nad trudnym tematem opieki długoterminowej i paliatywnej szczegółowo pochyla się w swojej książce pt. „Opieka paliatywna. Poradnik dla lekarzy i pielęgniarek rodzinnych oraz rodzin pacjentów” Tomasz Dzierżanowski. Jak podaje autor choroba nowotworowa to choroba całej rodziny, dotyka nie tylko samego chorego, ale także jego bliskich, którzy zatroskani chcą polepszyć często ostatnie dni krewnego. 

Do kogo skierowana jest opieka paliatywna i na czym polega?

Zgodnie z definicją WHO z 2002 roku, „opieka paliatywna jest działaniem, które ma celu poprawę jakości życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu, postępującą chorobą poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia, dzięki wczesnej identyfikacji, ocenie i leczeniu bólu oraz innych problemów somatycznych, psychologicznych, socjalnych i duchowych”. Warto, aby osoby chore zgłosiły się do poradni medycyny paliatywnej, gdzie mogą otrzymać wsparcie m.in. przeciwbólowe i psychologiczne. Osoby posiadające skierowanie z kodem rozpoznania choroby ICD-10 warto zgłosić do skorzystania z opieki hospicjum lub hospicjum domowego, gdzie na opiekę mogą liczyć pacjenci cierpiący na nowotwór złośliwy, HIV, stwardnienie rozsiane i inne schorzenia wymagające opieki paliatywnej. 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”