Realizacja projektu: 2020-04-01 – 2020-12-31
Współfinansowanie: Urząd Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Projekt pozwala zwiększyć liczbę godzin na zajęcia sportowe oraz wyjścia kulturalne.