Opieka paliatywna z założenia ma pomagać osobom nieuleczalnie chorym oraz ich rodzinom. Jej działania dążą do zmniejszenia cierpienia pacjentów i zapewnienia jak najlepszej opieki, zarówno psychologicznej, jak i fizycznej oraz farmakologicznej. Ma na celu łagodzenie skutków, a nie samej przyczyny schorzenia.

Specjalizujemy się w prowadzeniu hospicjum domowego, którego celem jest leczenie pacjenta w miejscu jego zamieszkania. Stwarza to warunki idealne ze względu na bliski kontakt i wsparcie rodziny. Warto dodać, że w opiece paliatywnej uczestniczy także najbliższe otoczenie pacjenta. Oprócz domowych, w Polsce istnieją również hospicja stacjonarne.

Aby pacjent mógł być zakwalifikowany do opieki paliatywnej, musi posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego lub innego lekarza specjalisty. Na takim dokumencie musi znaleźć się rozpoznanie choroby i jej oznaczenie w międzynarodowym kodzie ICD-10. Przydatna jest także kserokopia dokumentacji medycznej, na przykład wyników ostatnich badań laboratoryjnych. Wymienione dokumenty najczęściej składa się osobiście przez członków rodziny chorego, a przyjęcie do opieki odbywa się na bieżąco.

Kto może skorzystać z opieki paliatywnej w hospicjum domowym?

Nasze hospicjum domowe jest przeznaczone dla osób, które cierpią na ciężkie, często nieuleczalne choroby. Co ważne, nie ma znaczenia, czy zakończono leczenie przyczynowe. Jednostki chorobowe, jakie upoważniają do skorzystania z opieki paliatywnej to:

  • nowotwór złośliwy lub o niepewnym rozpoznaniu,
  • AIDS, czyli choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV),
  • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego,
  • układowe zaniki pierwotne, które zajmują ośrodkowy układ nerwowy (na przykład stwardnienie boczne zanikowe),
  • stwardnienie rozsiane,
  • kardiomiopatia,
  • niewydolność oddechowa,
  • owrzodzenie odleżynowe, czyli odleżyny III stopnia wg Torrance’a.

Wszystkie z tych jednostek mają swoje oznaczenie w systemie ICD-10. Według niego lekarz, który ma podpisaną umowę z NFZ, oznacza chorobę na skierowaniu do objęcia pacjenta opieką paliatywną.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”