Saskie Centrum Rodziny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi nabór do grupy wsparcia dla osób, które identyfikują się jako DDA i/lub DDD.
Grupa przeznaczona jest dla osób, które dorastały w domach, gdzie obecne były m. in. przemoc i alkohol.
Uczestnicy zajęć będą mogli przyjrzeć się swojej przeszłości, zweryfikować przekonania oraz postawy wyniesione z domu, nauczyć się nowych sposobów postępowania, a także nawiązywania relacji. W bezpiecznym gronie znajdą zrozumienie i wparcie.

Udział w grupie poprzedzony będzie indywidualną konsultacją wstępną – dlatego zainteresowanych prosimy o odpowiednio wcześniejszy kontakt.

Cykl składa się z 20 spotkań, które odbywać się będą w poniedziałki w godz. 18.00 – 21.00, od 22 kwietnia 2024 roku w Saskim Centrum Rodziny przy ul. Francuskiej 34 w Warszawie. W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej spotkania mogą mieć formę on-line.

 

Informacje oraz zapisy:

telefon: 506 804 516
e-mail: saskie.centrum@caritas.pl
www.saskie-centrum.caritas.pl

Dobra Przystan 2024 725x1024

 

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”