Głównym celem realizacji niniejszego zadania jest zaspokojenie głodu poprzez dostarczenie ciepłego, pełnowartościowego posiłku osobom bezdomnym i zagrożonym bezdomnością, a także zwiększenie pomocy nisko progowej w formie usług sanitarnych dzięki Łaźni oraz zabezpieczenie osób bezdomnych przed zamarznięciem w całodobowej Ogrzewalni w ramach Zespołu Placówek Charytatywnych przy ul. Grochowskiej 111/113. Łaźnia dla osób bezdomnych, czynna 7 dni w tygodniu, w godzinach 10.00-14.00, która zapewnia:: • dostęp do kabin prysznicowych z ciepła i zimną wodą, • dostęp do środków myjących, higienicznych oraz czystych ręczników, • dostęp do jednorazowych przyborów do golenia, • dostęp do apteczki wyposażonej w środki dezynfekujące oraz opatrunkowe, • dostęp do środków zwalczających świerzb i wszawicę, • wymianę bielizny na nową i dodatkowo pozyskaną odzież, • dostęp do informacji o innych miejscach i formach udzielania pomocy osobom bezdomnym na terenie m.st. Warszawy, • pełnienie nocnych, weekendowych dyżurów interwencyjnych dla osób przywożonych przez służby miejskie w godzinach 19.00-7.00. Natomiast ogrzewalnia w okresie od 1 października 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. oraz od 1 października do 30 listopada 2020 r. czynna 7 dni w tygodniu przez 24h. Jadłodajnia dla Ubogich Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej czynna jest pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku. W te dni, między godziną 11:00 a 14:00 wydajemy gorący posiłek.

Projekt współfinansuje Miasto Stołeczne Warszawa

Zakochaj Sie W Warszawie Logo 192x200

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”