07 września 2019 r. w siedzibie Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Kawęczyńskiej, odbyło się spotkanie uczestników kolonii Caritas. Zebrano się, aby podziękować za czas wypoczynku podczas wakacji. Rozpoczęto Mszą Święta w Bazylice Najświętszego Serca Jezusowego.

 Druga część spotkania odbyła się ogrodach biura Caritas  przy ulicy Kawęczyńskiej 49.