Podstawowym celem w/w projektu były działania związane ze wzmocnieniem infrastruktury Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników, wolontariuszy oraz beneficjentów 6 placówek pomocowych działających na terenie m.st. Warszawy, zabezpieczając tym samym przed zakażeniem COVID-19.

Placówki objęte w/w działaniem to:

  1. Łaźnia mobilna dla osób w kryzysie bezdomności – obecnie usytuowana przy ul. Żwirki i Wigury 34. 2. Jadłodajnia dla ubogich im. św. Brata Alberta przy ul. Grochowskiej 111/113.
  2. Łaźnia stacjonarną dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Grochowskiej 111/113.
  3. Ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Grochowskiej 111/113
  4. Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Starczewskiej 8.
  5. Saskie Centrum Rodziny przy ul. Francuskiej 34.

 

 

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”