Projekt „Dobra przystań na Pradze – Południe”, jako kontynuacja projektu „Poczuj, zaufaj, opowiedz na Pradze – Południe” realizowanego w 2020 roku ze Stołecznym Klubem Aktywnych Tatów, będzie impulsem i motywacją do pozytywnych zmian w życiu mieszkańców Dzielnicy Praga – Południe. Proponujemy wielowymiarową pomoc rodzinom i osobom z problemem uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu oraz przemocy bądź narażonych na wystąpienie w/w zagrożeń. Nasze oddziaływania dotyczyć będą profilaktyki, interwencji kryzysowej, terapii indywidualnej, warsztatowej/grypy wsparcia, psychoedukacji oraz pomocy społecznej. Dorosłe Dzieci z Rodzin Alkoholowych (DDA), to osoby wychowujące się w rodzinach dysfunkcyjnych (DDD). Każda rodzina alkoholowa to rodzina dysfunkcyjna, ale rodzice nie muszą mieć problemu alkoholowego, aby rodzina nie spełniała należytych funkcji wobec siebie, a w szczególności wobec dzieci. Przemoc fizyczna i psychiczna, ciągłe awantury domowe i kłótnie, brak czasu dla dziecka, brak wsparcia i poczucia bezpieczeństwa w domu, nieokazywanie uczuć, nadmierna presja na osiągnięcia, kochanie dziecka warunkowo (za coś, np. okazywanie ciepła gdy dziecko ma dobre oceny, a odrzucenie i karanie za gorsze wyniki) to przykłady patologicznych zachowań w rodzinach dysfunkcyjnych. Skutki takiego postępowania wobec dorastającego dziecka są równie negatywne jak w przypadku osób z rodzin alkoholowych. Skutki pandemii COVID-19 dodatkowo dotykają uzależnionych czy współuzależnionych. Niejednokrotnie, nagle z dnia na dzień osoby te zostały pozbawione wsparcia i wszelkich form terapii.

Nasze oddziaływania dotyczyć będą grupowej, a także indywidualnej pomocy psychologicznej, interwencji kryzysowej, profilaktyki oraz pomocy społecznej – bezpośrednio, a także w razie potrzeby on-line za pomocą środków porozumiewania się na odległość np. zoom, telefon, e-mail itp.

Adres:
ul. Francuska 34, 03-905 Warszawa
telefon: 22 616 19 14, 506 804 516
e-mail: saskie.centrum@caritas.pl

Udział w projekcie jest nieodpłatny, finansowany ze środków Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy.

Zakochaj Się Praga Południe Logo

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”