rodzinna kepa - Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach

Strona główna / Programy / Dla niepełnosprawnych / Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrozach

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach

Jednostka samorządu terytorialnego, która prowadzi placówkę lub zleca prowadzenie
placówki: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

Podmiot bezpośrednio prowadzący placówkę: Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Adres: ul. Licealna 3, 05-320 Mrozy

Telefon: 506804563

Adres email: sds.mrozy@caritas.pl

Imię i nazwisko dyrektora lub kierownika: Justyna Adamiec

Typ: B

Liczba miejsc: 15

Godziny funkcjonowania: 8-16

Krótki opis placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mrozach, jest placówką pobytu dziennego, przewidzianej dla 15 osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnością sprzężoną. Realizujemy zadania w oparciu o Ustawę „Za życiem”.
Głównym celem działania Domu jest stała poprawa w funkcjonowaniu osób, przy jednoczesnym umożliwieniu im pozostawania w naturalnym środowisku społecznym.
Realizacja przyjętych założeń programowych odbywa się poprzez prowadzenie różnorodnych form:

  • Kształtowanie, rozwijanie i utrzymywanie umiejętności niezbędnych w życiu codziennym (samoobsługa),
  • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych,
  • kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego.

Uczestnicy maja do dyspozycji sześć pracowni tj.:

  • pracownię psychologiczną,
  • pracownię fizjoterapii,
  • pracownię porządkowo-techniczną,
  • pracownię multimedialną,
  • pracownię arteterapii w której odbywają się warsztaty muzyczno-teatralne, warsztaty plastyczne i rękodzieła, warsztaty ceramiczne,
  • pracownia gospodarstwa domowego, w niej realizowane są treningi kulinarne dzięki którym uczestnicy codziennie spożywają ciepłe posiłki. W tej pracowni realizowany jest również trening higieny.

Dodatkowo uczestnicy mają możliwość wzięcia udziału w różnych formach terapii są one realizowane poprzez : muzykoterapię, ludoterapię, psychodramę i biblioterapię.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15 pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów terapii zajęciowej i psychologa.
Uczestnicy placówki do swej dyspozycji mają również świetlicę w której znajduje się kącik kawowy, w którym spędzają przerwy pomiędzy zajęciami.
Placówka dysponuje busem dziewięcioosobowym do przewozu osób niepełnosprawnych
w tym posiadającym dwa miejsca do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Uczestnicy, którzy mają problem z dotarciem do naszej placówki są codziennie do niej dowożeni.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”