Poprzez prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej na terenie Miasta i Gminy Wołomin zapewnia następujące cele:

– edukację osób chorych i ich opiekunów w zakresie kontroli objawów, pielęgnacji i postępowania w sytuacjach nagłych,
– poradnictwo w sprawach medycznych, higieny, odżywiania oraz innych sprawach problemowych pojawiających się w toku sprawowania opieki,
– pośrednictwo w nawiązywaniu kontaktów medycznych i socjalnych,
– poprawa warunków życia pacjentów poprzez wypożyczanie podopiecznym sprzętu medycznego i środków medycznych niezbędnych w toku opieki i leczenia.

Projekt współfinansuje Urząd Gminy Wołomin

10408133 854227147931973 8494309597748815452 N

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”