Powiat Otwocki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku wraz z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej informują, iż w terminie 01.12.2020 r. – 31.12.2022 r. realizują projekt pod nazwą:

Rodzinne Drogowskazy

Uczestnikami projektu jest 30 Rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym: wielodzietnych, ubogich rodzin z dziećmi, rodzin z osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi oraz rodzin z innymi osobami niesamodzielnymi,

 Kryteria dostępu:
Miejsce zamieszkania na terenie powiatu otwockiego.

Biuro Projektu: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
ul.
Komunardów 10, 05-402 Otwock, 
tel. 22  719 48 10

Rodzinne Drogowskazy


Funduisz Europejski

Projekt „Rodzinne Drogowskazy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020,
Oś IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

 

 

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”