Projekt skierowany jest do osób doświadczających kryzysu bezdomności, których ostatnim miejscem zamieszkania/zameldowania jest Dzielnica Praga-Południe.

Pierwszeństwo będą miały osoby, które:

  • utraciły lokal nie z własnej winy i przebywają w schroniskach, noclegowniach, ośrodkach interwencji kryzysowej, piwnicach itp.
  • doświadczają wielokrotnego wykluczenia (np. bezrobocie, ubóstwo, bezdomność, itp.);
  • osoby z niepełnosprawnością o znacznym i umiarkowanym stopniu;
  • osoby bezrobotne oddalone od rynku pracy;
  • korzystające z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Dodatkowo punktowana będzie motywacja do zmiany i chęć podjęcia pracy.

Celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zatrudnieniowej osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego i ubóstwa.

 

Przewidziane działania:

  • aktywizacja społeczna: warsztaty integracyjne wyjazdowe, warsztaty wzmacniające poczucie własnej wartości, spotkania ze specjalistą od wizerunku, warsztat autoprezentacji, spotkania z prawnikiem, trening gospodarowania własnym budżetem, „Grupy Wsparcia”, warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 12-miesieczny trening mieszkaniowy. Dla osób z niepełnosprawnościami zostaną zapewnione usługi asystenckie
  • aktywizacja zawodowa: warsztaty aktywizacji zawodowej, kursy i szkolenia zawodowe oraz indywidualne spotkania z asystentem zawodowym.
  • wsparcie zdrowotne: badania lekarskie, realizacja recept, wizyty u specjalistów okulista, stomatolog, ortopeda, dermatolog itd. zgodnie z potrzebami Uczestników.

 

Poza tym cały czas będzie prowadzona wobec Uczestników/Uczestniczek pogłębiona praca socjalna i praca administracyjna związana ze wsparciem finansowym.

 

Po zakończeniu działań przewidzianych w indywidualnej ścieżce reintegracji Uczestnicy najbardziej aktywni i zmotywowani otrzymają rekomendację uprawniającą do ubiegania się o mieszkanie socjalne.

 


Lider projektu:

Ośrodek Pomocy Społecznej Praga-Południe

Partnerzy projektu:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Warszawa-Praga
Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Projekt współfinansuje Unia Europejska
Europejski Fundusz Socjalny

Ue Logo

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”