W latach 2020-2022 w ramach świetlicy prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z terenu Świdra. Głównym celem działalności placówki jest poprawa funkcjonowania psychospołecznego dzieci zagrożonych przede wszystkim wykluczeniem społecznym, przemocą w rodzinie, uzależnieniami oraz ich skutkami. Placówka obejmuje swoją opieką maksymalnie 30 dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, zamieszkałych na terenie Świdra. Adresatami projektu są dzieci, które z różnych przyczyn nie korzystają z innej oferty zajęć pozaszkolnych i same organizują sobie czas wolny, w sposób nierozwojowy, a nawet destruktywny. Działania wychowawcze, dydaktyczne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne
z elementami profilaktyki prowadzone są metodą pracy stacjonarnej..

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”