Podstawowym założeniem udzielanej pomocy jest taka organizacja systemu wsparcia, która zapewni zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych 5 osób skierowanych decyzją administracyjną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w okresie od 1 marca do 31 grudnia 2020 r. Cel ten osiągamy poprzez zminimalizowanie skali niedożywienia istniejącej wśród ubogich i bezdomnych mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki i tak:
– 5 osób potrzebujących ma zapewnienie gorący posiłku codziennie od poniedziałku do piątku,
– 5 osób otrzymuje suchy prowiant w postaci m.in.: pieczywa, konserw, wędlin pakowanych próżniowo, makaronu, ryżu, nabiału oraz żywności wysoko przetworzonej wydawanej na soboty, niedziele i święta,
– 5 osób wzmocni poczucie własnej wartości i nadziei na poprawę swojej sytuacji życiowej.

Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki

 Mińsk Mazowiecki Herb 173x200

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”