Środowiskowy Dom Samopomocy w Radzyminie typu B jest ośrodkiem wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnością intelektualną ze sprzężeniami dla min. 25 osób przy czym zgodnie z Rozporządzeniem liczba uczestników może być większa o 20 % jeśli z przyczyn niezależnych pojawią się częste nieobecności osób już będących uczestnikami ŚDS. Głównym celem działania Domu jest zapewnienie osobom intelektualnie niepełnosprawnym właściwej rehabilitacji oraz rewalidacji psychicznej i społecznej. Program wspierająco – aktywizujący realizowany przez ośrodek pomaga uczestnikom w rozwijaniu ich umiejętności społecznych, zwiększaniu stopnia samodzielności i umiejętności samoobsługi, kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań, ale również ma na celu wsparcie ich środowiska rodzinnego. Różnorodne zajęcia oferowane w trakcie realizacji zadania w formie grupowych i indywidualnych treningów w pracowniach tematycznych mają na celu nie tylko poprawę sprawności funkcjonowania w codziennym życiu ale mają pomóc osobom niepełnosprawnym intelektualnie w jak najpełniejszym uczestniczeniu w życiu społecznym, w rodzinie i w środowisku lokalnym. Podejmowane działania będą ukierunkowane również na integrowanie uczestników Domu ze środowiskiem, poprzez współpracę z ośrodkami wsparcia społecznego i kultury oraz udział w imprezach sportowych, turystyczno-edukacyjnych oraz kulturalno-artystycznych


Powiat Wołomin 196x300

 

Projekt „Prowadzenie Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy typu B w Radzyminie” finansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego w ramach umowy nr 530.2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”