Dom Dziennego Pobytu Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej dla osób starszych przy ul. Granicznej 18 na terenie miasta Mińsk Mazowiecki jest odpowiedzią na problem wyjścia ku samotnym i ubogim osobom starszym, które wymagają zapewnienia opieki w ośrodku wsparcia. Zadanie będzie realizowane dla 5 osób skierowanych decyzją administracyjną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 w terminie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.Projekt ma za zadanie zorganizowanie czasu wolnego osobom starszym poprzez zaproponowanie całej gamy zajęć usprawniająco-rekreacyjnych umożliwiających im poczucie bezpieczeństwa i pogodnego przeżywania swojej starości poprzez twórczo wypełniony wolny czas, wzrost świadomości w przyjmowaniu i w przeżywaniu starości, podniesienie kondycji fizycznej, wzrost jakości życia dzięki rehabilitacji i edukacji zdrowotnej, poszerzenie wiedzy dzięki wykładom i pogadankom, uczestniczenie w życiu kulturalnym i społecznym, wzrost samooceny, poczucie bycia potrzebnym przez dzielenie się talentami, tworzenie więzi międzyludzkich.
Oczywiście najważniejszym celem jest zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych poprzez przygotowanie 2 posiłków dziennie (śniadanie i obiad składający się z dwóch dań z dodatkiem warzyw).

Projekt współfinansuje Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki

Mińsk Mazowiecki Herb 173x200

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”