Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD). Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Fead 2019 V2
Wykaz placówek prowadzących program

Wykaz warsztatów

 

Podprogram 2019

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej we wrześniu 2020 roku zakończyła realizację Podprogramu 2019 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Pomoc żywnościową otrzymać mogły osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą i uzyskujące dochód nieprzekraczający 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej i 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie (dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej).

Osoby najbardziej potrzebujące otrzymywały artykuły warzywne i owocowe, skrobiowe, mleczne, mięsne, cukier, tłuszcze oraz dania gotowe między innymi:

 

1) groszek z marchewką,
2) fasolę białą,
3) koncentrat pomidorowy,
4) buraczki wiórki,
5) powidła śliwkowe,
6) makaron jajeczny,
7) makaron kukurydziany bezglutenowy,
8) ryż biały,
9) kaszę gryczaną,
10) herbatniki maślane,
11) mleko UHT,
12) ser podpuszczkowy dojrzewający,
13) szynkę drobiową,
14) pasztet wieprzowy,
15) kabanosy wieprzowe,
16) filet z makreli w oleju,
17) cukier biały,
18) olej rzepakowy,
19) gołąbki w sosie pomidorowym.

 

W ramach realizacji Podprogramu 2019:

  • zaangażowanych było 32 Organizacji Partnerskich Lokalnych;
  • żywność odebrało 12051 osób potrzebujących;
  • wydano osobom potrzebującym prawie 570 ton żywności;
  • wydano osobom potrzebującym 79661 paczek żywnościowych oraz 226128 posiłków;
  • przeprowadzono w ramach działań ze środków towarzyszących 57 warsztatów dla 625 uczestników/czek.

 

Działania towarzyszące realizowane przez Caritas prowadziły do nabycia przez uczestników/czki działań samodzielności i kompetencji w zakresie umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego oraz lub zabezpieczenia się przed zakażeniem COVID-19.

Działania te były realizowane w formie szkoleń bądź warsztatów przekazujących niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania posiłków, dietetyki oraz zdrowego odżywiania się, jak również sprawnego zarządzania budżetem domowym i zapobiegania marnowaniu żywności. W związku z wybuchem epidemii COVID-19 prowadzono warsztaty o tematyce higieny oraz szycia maseczek oraz przyłbic.

Program współfinansuje Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Fead Komisja Europejska

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”