Pomoc jest dedykowana wszystkim matkom i ich dzieciom w sytuacjach bezdomności lub bycia ofiarą przemocy domowej z powiatu wołomińskiego. Zapewniamy bezpieczne schronienie matkom z dziećmi w wyposażonych adekwatnie do ich potrzeb pokojach z dostępem do kuchni i łazienki. Dajemy wsparcie materialne. Pomagamy w uporządkowaniu swojej sytuacji prawnej i socjalnej w celu przezwyciężania sytuacji kryzysowej i ukierunkowania działań zmierzających do poprawy życia. W tych trudnych chwilach udzielamy wsparcia psychologicznego, pedagogicznego i wychowawczego. Można u nas poczuć się bezpiecznie i spokojnie zastanowić się co dalej.

Wołomin Stare 165x200

 

Projekt „Pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu do życia – prowadzenie Domu Samotnej Matki” dofinansowany jest ze środków Powiatu Wołomińskiego realizowany  w okresie 01.02.2020 r. – 31.12.2022 r.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”