Hospicjum Domowe Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Zielonce przy ulicy Mareckiej 7 realizuje zadanie publiczne, którego celem jest zwiększenie dostępności do świadczeń domowej opieki paliatywnej i hospicyjnej dla mieszkańców Warszawy, w tym kombatantów i Powstańców Warszawskich oraz wsparcie rodzin osób objętych domową opieką paliatywną i hospicyjną w czasie trwania choroby i w okresie żałoby. Opieka sprawowana jest przez zespół hospicyjny w domu chorego. Miesięcznie obejmujemy opieką maksymalnie 24 chorych i ich rodziny. Nasze Hospicjum Domowe zapewnia podopiecznym: – opiekę lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty, psychologa, pracownika socjalnego i kapelana przez 7 dni w tygodniu, całodobowo wg potrzeb.

Projekt współfinansowany ze środków Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy

Projekt Wsp Warszawa Crop

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”