Podstawowym celem w/w projektu były działania związane ze wzmocnieniem infrastruktury Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w celu poprawy bezpieczeństwa pracy pracowników, wolontariuszy oraz beneficjentów 6 placówek pomocowych działających na terenie m.st. Warszawy, zabezpieczając tym samym przed zakażeniem COVID-19.

Placówki objęte w/w działaniem to:

  1. Łaźnia mobilna dla osób w kryzysie bezdomności – obecnie usytuowana przy ul. Żwirki i Wigury 34. 2. Jadłodajnia dla ubogich im. św. Brata Alberta przy ul. Grochowskiej 111/113.
  2. Łaźnia stacjonarną dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Grochowskiej 111/113.
  3. Ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności przy ul. Grochowskiej 111/113
  4. Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych przy ul. Starczewskiej 8.
  5. Saskie Centrum Rodziny przy ul. Francuskiej 34.

 

Zakochaj Sie W Warszawie Logo 192x200

 

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”