Centrum Interwencji Kryzysowej „Dom Otwartych Serc” Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Otwocku przy ul. Tadeusza 22 wspiera swoją działalnością osoby dotknięte problemem przemocy, osoby doświadczające różnorakich sytuacji kryzysowych, takich jak bezdomność, uzależnienia, utrata pracy. W sposób szczególny swoje działania Centrum Interwencji Kryzysowej poprzez możliwość zatrzymania w hostelu, kieruje do kobiet – matek z dziećmi, które ze względu na różnego rodzaju sytuację kryzysową zostały zmuszone do opuszczenia dotychczasowego miejsca zamieszkania. Placówka zapewnia całodobowy pobyt. W Centrum Interwencji Kryzysowej dwóch psychologów oraz specjalista do spraw przemocy – udzielają wsparcia i prowadzą poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalno-bytowe. Placówka udziela również wsparcia rzeczowego w postaci podstawowych produktów żywnościowych oraz artykułów chemicznych i higienicznych.

Projekt współfinansowany przez Zarząd Powiatu Otwockiego

Powiat Otwocki 170x200

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”