skrzydloSkrzydła to program długoterminowej pomocy uczniom szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy z powodu złej sytuacji materialnej w rodzinie wymagają wsparcia w formie dożywiania w szkole, zakupu przyborów szkolnych i podręczników, dofinansowania do wycieczek szkolnych itp.
Dla wielu dzieci z ubogich rodzin szkoła to codzienna walka ze wstydem, upokorzeniem i samotnością. W grupie rówieśniczej dziecko gorzej ubrane i wyposażone często spotyka się z kpinami, odrzuceniem i przemocą. Dzieci dotknięte ubóstwem często nie mogą z głodu skupić się na lekcji, odrobić zadania domowego z powodu braku książek, odnieść pierwszych sukcesów na boisku, bo ich rodziców nie stać na kupno obuwia sportowego. Komputer (coraz częściej potrzebny do szkolnej pracy), wycieczki i dodatkowe zajęcia pozostają w sferze marzeń.

Właśnie dla takich dzieci powstał program „Skrzydła”, którego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych najuboższych uczniów. Program proponuje objęcie ucznia opieką przez firmy i osoby prywatne, które zobowiązują się do wsparcia finansowego przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Możliwa jest także jednorazowa wpłata w ramach tzw. „Skarbonki Skrzydeł”. Program „Skrzydła” daje możliwość wyboru formy pomocy i dopasowania jej do indywidualnych potrzeb ucznia, a także do możliwości finansowych darczyńcy.
Do programu „Skrzydła” wybierane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, najczęściej wielodzietnych i dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Kilkaset takich rodzin korzysta co miesiąc z pomocy świadczonej przez Punkt Pomocy Socjalnej Caritas DWP. Uczniów do programu zgłaszają też nauczyciele, pedagodzy szkolni, kierownicy świetlic, pracownicy socjalni.
Jeśli chcesz pomóc, ale nie chcesz angażować się na dłuższy czas w program, przekaż swój dar na konto Programu Skrzydła Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej:

BANK PEKAO S.A 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Z dopiskiem „Skarbonka Skrzydeł”

Jeśli chcesz wiedzieć, komu pomagasz, a możesz zdeklarować regularne wpłaty przez co najmniej jeden semestr, wypełnij i odeślij deklarację „Skrzydeł”.

W imieniu dzieci oczekujących na pomoc serdecznie dziękujemy za podjęte zobowiązania.

Pliki do pobrania:
deklaracja indywidualni
deklaracja firmy

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”