Potrafię więcej“Potrafię Więcej” to projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z orzeczeniem o niepełnosprawności realizowany przez Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu PARTNER III. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych poprzez realizacje następujących działań:

  • organizację 5 dniowych warsztatów psychologicznych poza miejscem zamieszkania;
  • organizację warsztatów aktywnego poszukiwania pracy;
  • organizację 50 godzinnego kursu komputerowego nakierowanego na przygotowanie w kierunku pracy w biurze i magazynie;
  • organizację zajęć praktycznych według określonych ścieżek – biurowej i magazynowej.
Miejsca realizacji projektu:
Zajęcia wyjazdowe z psychologiem:
Europejskie Centrum Komunikacji i Kultury w Warszawie Falenicy
Zajęcia z doradcą zawodowym:
Sala Szkoleniowa przy ul. Chłopickiego 2 w Warszawie
Zajęcia komputerowe:
Integracyjny Klub Pracy Caritas DWP przy ul. Lubelskiej 30/32 w Warszawie
Zajęcia praktyczne:
Ścieżka biurowa i magazynowa – placówki Caritas Diecezji Warszawsko – Praskiej
Uczestnikom warsztatów zapewniamy:
  • profesjonalne zajęcia tematyczne z psychologiem, doradcą zawodowym, informatykiem i instruktorem zajęć praktycznych w małych grupach;
  • transport, posiłek w trakcie zajęć oraz materiały szkoleniowe;
  • pomoc w odnalezieniu się na otwartym rynku pracy;
  • praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności zawodowych.
Zajęcia odbywają się w grupach 5-osobowych. Każda z 9 grup uczestniczy w 4-tygodniowym cyklu zajęć. Projekt realizowany jest od sierpnia do grudnia 2009 roku.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”